Magyar siker a Solar Decathlon-on!

Magyar siker a Solar Decathlon-on!

A ÉVOSZ-MAKÉSZ, amelynek tagja a Platánplán Mérnöki Iroda is, kiemelet támogatója volt a MAGYAR FÉSZEK+ versenyépület megvalósításában, amelynek a Solar Decathlon adott keretet Wuppertal-ban. A köszönő levelet, amely hozzánk is eljutott, változatlanul publikáljuk:

Engedjétek meg, hogy a Pécsi Tudományegyetem, a Műszaki és Informatikai Kar, valamint a Lungs of the City csapat nevében ezúton is megköszönjük, – Nektek, és az ÉVOSZ, valamint azon belül a MAKÉSZ projektünket támogató Tagjainak, tagszervezeteinek és minden munkatársatoknak,

akik kitartó munkájukat, tudásukat és motivációjukat adták a projektbe – támogatásotokat, segítő együttműködéseteket a Solar Decathlon Europe 2021/2022 nemzetközi innovációs házépítő versenyen való részvételben és a MAGYAR FÉSZEK+ versenyépület létrehozásában. Nélkületek, ez a projekt nem jöhetett volna létre!

Köszönjük kitartásotokat és töretlen hiteteket, ami számunkra is sok motivációt adott a nehéz pillanatokban.

A megvalósított pluszenergiás mintaotthon méltón tükrözi a könnyűszerkezetes építéstechnikákban rejlő lehetőségeket és a beépített anyagok, szerkezetek és technológiák innovatív jövőjét!

Most, amikor a háború következtében elszabaduló energia -és építőanyagárak soha nem látott teherként nehezednek a társadalomra, kiemelt jelentőséggel bír olyan építészeti megoldások és mintaotthonok tervezése, melyek megfizethető kivitelezést, külső energiaforrástól független lakhatást, pozitív energiatöbbletet és egészséges lakókörnyezetet biztosítanak az emberek számára.

E versenyben – és bízunk benne, hogy az azt követő Magyar Fészek+ kutatási programban – való együttműködésetekkel

meghatározó szeletet vállaltatok e cél megvalósítása érdekében, amit köszönünk Nektek!

 

A PTE MIK csapata és az őt segítő szakmai közösség, a 16 nemzetközi egyetemet felsorakoztató innovációs verseny

„Emberközpontú belsőépítészet” kategóriájának győztese lett, teljesítményét a zsűri 1. díjjal ismerte el. 

 

MAGYAR FÉSZEK+ esetében a ház összenőtt a külső természettel, az épületben használt anyagok, szerkezetek, egyedi bútorok, a művészeti alkotások olyan, az embertől és a természetből származó komplex egészet nyújtanak, mely megújíthatóságát tekintve is hosszú távra előremutató fenntarthatósági értéket képviselnek”.

A jelentős részben természetes, megújuló és újrahsznosított anyagokból álló ház olyan példát mutat a jövő nemzedékének, mely megidézi Mies van der Rohe szavait: „A kevesebb, több!

A beépített energiaterekkel és természetes energiákat hasznosító passzív technológiákkal a megszokottól eltérően jóval kevesebb gépészettel, és többet, fenntarthatóbbat, életszerűbbet és ami még fontosabb, megfizethetőbbet sikerült alkotni.

A ház belső magja és teljes szerkezeti rendszere egy öko-szemléletű egészséges életteret ad a lakói számára.

A projekt túlmutat az építészeti aspektuson – a plusz energiás ház, ami működési emisszióját tekintve nullás, az ökológiai fenntarthatóság és a környezetpozitív építészet mellett – a társadalmi felelősségvállalásra is jelentős hangsúlyt fektet.

A benne foglalt megoldások az elkövetkező három évben a Wuppertali Utopiastadt aktív fenntarthatósági kiállításának részét képezik másik hét kiválasztott épülettel közösen.

E kiállítás célja, az ökológiai fenntarthatóság és a beépített rendszerek / technológiák / anyagok megismertetése a látogatókkal.

Hogy milyen nagy a társadalmi érdeklődés és a nyitottság e témában, az is mutatja, hogy a versenyidőszak során napi több, mint 10.000 látogatója volt a bemutatott épületeknek, így a részletes bemutatással végigvezetett látogatóközönség száma mára már messze túllépte a 140.000 főt és ez a szám napról napra nő.

A verseny alapvető célja, hogy a mérnökhallgatók kreativitására és innovációs képességére építve, egyetemi kutatói csoportok működjenek együtt ipari partnerekkel, támogatókkal és olyan energiahatékony épületeket tervezzenek és építsenek fel 14 nap alatt, amelyek a megújuló energiahordozókra alapozva, fenntarthatóságot demonstráló mintaotthonok lehetnek a jövő generációi számára.

E cél elérésében vállalt szerepeteket messzemenő tisztelettel köszönjük.

E koherens együttműködés és a gyakorlati mérnökképzésbe fektett energiák már rövidtávon is megtérülnek.

A verseny megvalósulása során felmerült nehézségek olykor szinte ellehetetlenítették a megvalósulást (… a rendelkezésre álló 14 napból az első hármat a rendezők által biztosított rossz minőségű és nem megfelelő alapozás javításával kellett, hogy töltse a csapat, nem beszélve a teljes időszakban zuhogó esőről…)

ugyanakkor ugyanezek a hátrányok megacélozták a résztvevők elszántságát és kitartó munkára ösztökélve őket, napi 16 óra aktív munkával képesek voltunk befejezni a művet és nemcsak, hogy befejezni sikerült, de közös munkánk eredményeképpen egy első díjat is kiérdemelt a létrejött épület.  

Sokat jelentett számunkra e gigászi harcban és megmérettetésben, hogy az ÉVOSZ és a MAKÉSZ mesterei úgy a BERGER házaktók, mint Bíró Árpád csapatától ott voltak mellettünk, segítették / irányították munkánkat, ösztökélték a csúszás miatt hullámvölgybe került hallgatói eltökéltséget!

A tanulságokat levontuk, a jövőnek már a jelen tapasztalataira alapozott új rendszerrel, szervezéssel, technológiai előkészítettséggel ugrunk neki,

hogy a 2023-ban induló 2025-ös verseny dobogóját magunkénak tudhassuk az összesítettben.

Bízunk benne, hogy Partnereink, Mestereink, Támogatóink lesztek ott is!

Így igazolódott be, hogy a projektszemléletű oktatás és a gyakorlati tapasztalatokba átültetett elméleti képzés az egyetlen és sikeres út a jó mérnökképzés irányába. Külön köszönet itt azoknak a mesterembereknek, akik a wuppertáli építkezésen segítették munkánkat és irányították a hallgatók tapasztalatszerzését. Nem volt könnyű, hisz zömében másod -és harmadéves hallgatókból állt a csapat, de ezután a projekt után, biztosra vehetjük, hogy tudásuk megalapozottságamár a gyakorlati tapasztalattal társul az egyetemi tanulmányuk folytatása során.

 

16 nemzetközi egyetem alkotta verseny résztvevőit, köztük olyanok, mint a hollandiai Delft és Eindhoven, a francia Grenoble, a spanyol Valencia, a román Bukarest, a cseh Prága, a tájföldi Bangkok, a svéd Gothenburg, a török Istambul, valamint a német Stuttgart, Düsseldorf, Lübeck, Rosenheim, Aachen, Karlsruhe és Biberach egyetemei.

Mind fejlett iparvárosok, hatalmas gazdasági háttérrel és technológiai parkkal, köztük többen már 6. – 7. Solar Decathlon résztvevőként.

Egy ilyen profi „versenyistállóban”, a nagyok közül kiemelkedve sikerült az Önök támogatásával elnyerni az aranyat Magyarországnak és a Pécsi Egyetem csapatának!

 

Legyünk büszkék az elért közös eredményre!  

 

Intézményünk és Partnereink méltó helyet szereztek Magyarországnak az európai felsőoktatási térkép fenntarthatósággal, ökológiai egyensúllyal, műszaki mérnökképzéssel foglalkozó egyetemei között.

 

A 2019-es és a 2022-es Solar Decathlon versenyek során megalkotott Magyar Fészek+ elnevezésű projektek mintájából kiindulva, megoldásaikat, felhasznált építőanyagaikat átvéve, helyzetre értelmezve, sikeres megújuláson mehet keresztül a magyar építőipar lakhatási programja.

 

Karunk K+F tevékenységében, ipari együttműködéseiben, oktatási portfóliójának specializált bővítésében rejlő gazdasági potenciál e verseny során és a versenyépület megvalósulása mentén is több lehetőséget felsorakoztatott.

E lehetőségek egyike magának a moduláris elveken megfogalmazott, károsanyag kibocsájtás nélküli, plusz zöldenergiás otthonnak a típusterv szerinti kidolgozása, és annak gazdasági hasznot teremtő piaci bevezetése. Az EU által vállalt 2050-es klíma semlegességi feltételek teljesítésének építőipari vonatkozások mentén történő előkészítésére, a tématerület részletekbe menő kidolgozására, multidiszciplin szakterületi együttműködéseire, partnereinkkel együttműködve szeptemberben kutatócsoportot kívánunk alapítani.

 

Hasonló potenciál van a versenyre tervezett és megvalósított bútorok és világítástechnikai és energetikai innovációk, termékké való fejlesztésére és vállalkozói szférával közös piacra vitelére.

 

A verseny egyik fontos területe volt az Európai építésgazdaságban egyre inkább teret nyerő BIM (Building Information Management), melynek hazai fejlesztése, szabályozása és szakember képzése jelentős részben Karunkhoz kötődik.

A terület jövőbeni aktív fejlesztése számtalan lehetőséget hordoz magában a K+F tevékenységek területén.

 

A projekt kommunikációjával az elkövetkező időszakban úgy a hazai, mint a nemzetközi szakmai és beiskolázási piacon erőteret kívánunk nyerni.

Fontosnak tartjuk, hogy az építőipari mérnökképzés fenntarthatósági és ökológiai origóját, a tématerülethez kapcsolódó K+F tevékenységek helyét

ehhez az együttműködő csapathoz, a PTE-hez, azon belül a MIK-hez és ipari partnereihez társítsák,

úgy a kormányzati, mint a szakmai és a társadalmi szinteken.

 

Ebből kifolyólag a kutatócsoport megindítása mellett, a már két éve nagy érdeklődéssel kísért mérnökképzési tantárgyak kiegészítéseként,

nyitva a társadalmasítás szélesebb rétegei felé, szeptembertől megindítjuk a GREEN ACADEMY / ZÖLD AKADÉMIA programsorozatot,

melyben nagy mértékben számítunk az Önök termékeinek, fenntarthatósági céljainak, innovatív fejlesztéseinek bemutatására is!

Ez a program helyet ad a következő Decathlon versenyig tartó felkészülési időszakban arra,

hogy hallgatóink egy MicroHOME projekt-en keresztül tovább szélesítsék gyakorlati készségeiket és közben piacképes moduláris otthonokat tervezzenek és valósítsanak meg.

Ossza meg a hírt!